вул. Скрипника, 14а, Харків, Харківська обл., Україна, 61057
Керуємо персоналом

Завданням організації роботи з персоналом або управління людськими ресурсами є своєчасне забезпечення організації достатньої кількості персоналу з достатнім рівнем кваліфікації та мотивації для реалізації організацією оперативних та стратегічних цілей, а також підтримання середовища, що сприяє продуктивній роботі людей.

В силу високої централізації системи охорони здоров’я комунальні медичні заклади практично повністю позбавлені цієї функції за винятком обліку кадрів. Функція організації роботи з персоналом включає в себе такі завдання:

  • планування персоналу – прогнозування кількісної та якісної потреби в персоналі на основі поточних дефіцитів та стратегії розвитку організації, а також організаційної структури;
  • правове забезпечення та облік персоналу;
  • управління корпоративною культурою – системне впровадження цінностей організації в її повсякденне життя через комунікацію, корпоративні заходи, програми мотивації тощо;
  • управління інформацією – налагодження внутрішньої системи комунікації, яка б дозволяла керівництву коректно доносити оперативні та стратегічні завдання до виконавчого персоналу, та забезпечувати керівництво своєчасним зворотнім зв’язком від персоналу;
  • забезпечення персоналом – сучасна медична організація не може розраховувати на розподіл випускників вишів, як це було раніше, місто цієї системи має зайняти інша – активне залучення організаціями кращих інтернів/ випускників на основі ціннісної пропозиції та агресивного просування себе як роботодавця серед потенційних кандидатів, відбір кандидатів, оснований на чітких вимогах організації (перш за все цінностях) – основа успіху системи роботи з персоналом;
  • адаптація і розвиток – так саме, як система розподілу, зійшла нанівець державна централізована система розвитку персоналу, її місце має заступити керований автономний розвиток фахівців з використанням різних джерел: дистанційне навчання, читання літератури, конференції та тренінги, клінразбори тощо;
  • оцінювання – категорії більше не відображають цінність лікаря на ринку праці адже вони базуються на відмерлій та корумпованій системі розвитку персоналу, кожна організація має створити внутрішні критерії та програми оцінювання персоналу;
  • мотивація – це система стимулів, що понукають працівника дотримуватись правил організації та реалізовувати поставлені в організації цілі, система мотивації направлена на реалізацію її стратегії, створити ефективну систему – справжній виклик для управлінця медичним закладом;
  • звільнення – наразі більшість керівників комунальних закладів намагаються уникати цієї процедури, адже законодавство вимагає виключної обґрунтованості рішень, але в ефективному закладі кожен працівник має бути впевненим, що за невідповідність вимогам закладу врешті-решт наступає звільнення, це – основа дисципліни організації, тому ефективна система роботи з персоналом створює чітку систему зворотного зв’язку, дисциплінарних попереджень, та звільнення працівника як крайньої міри покарання.

Ми допомагаємо медичним організаціям створити систему роботи з персоналом на основі чітких компетенцій працівника закладу.