вул. Скрипника, 14а, Харків, Харківська обл., Україна, 61057
Організовуємо комунікацію

Успішний розвиток організації в нових умовах багато в чому залежить від побудови відносин з різними групами зацікавлених осіб.
Комунікація – це система заходів з надання інформації, яка впливає на Розуміння, Уявлення, Очікування та Поведінку цільових аудиторій. Ключове завдання комунікації – сформувати довіру, надати інформацію, часто – змінити сталі уявлення.

Важливо вибудовувати як внутрішню, так і зовнішню комунікації.

Внутрішня комунікація стосується персоналу ЦПМСД. Особливо необхідно виділити роль управлінської команди. Керівник має підібрати, згуртувати та розвинути ключових менеджерів закладу, які візьмуть участь у розробці стратегії та в подальшому опікуватимуться різними функціями (робота з персоналом, фінанси, якість послуг, сервіс тощо), також будуть активно задіяні в процесах комунікації. Важливо, щоб кожен співробітник розумів нові підходи та принципи роботи ЦПМСД, бачив як нові можливості для себе, так і виклики, пов’язані з необхідністю розвитку та змін.

Рішення управлінської команди повинні бути прозорими та зрозумілими для співробітників. Персонал закладу хоче розуміти не тільки те, які рішення приймаються, але і за якими принципами це відбувається. Співробітники також прагнуть брати участь в обговоренні варіантів. Особливо це стосується персоналу практик – нові принципи фінансування виводять на перший план сімейних лікарів та їхні практики (команди), які стають джерелом основного фінансування закладу, і, фактично, утримують управлінську команду. Нові відносини повинні відображати цю зміну статусу.

Цінний інструмент комунікацій – зустрічі та наради. За посиланням – презентація “Оптимізація та залучення персоналу”, матеріали якої допоможуть Вам організувати цей процес більш ефективно.

Інший аспект комунікацій – зовнішній. Цей аспект особливо важливий в умовах, коли населення не володіє достовірною інформацією відносно медичної реформи, нових можливостей та змін.

Вибудовуючи комунікацію з населенням, ми інформуємо про реформу, фокусуємося на тому, як ми змінюємося, ділимося планами розвитку лікарів та організації.

Основою побудови комунікацій в громаді може бути вебінар “Інструменти комунікації в громаді”, який допоможе виявити цілі та підходи до ефективної комунікації в громаді на основі успішних прикладів в Україні та ідентифікувати завдання керівника закладу ПМД. Вебінар відповість на такі питання:

  • Навіщо Вашій організації розбудовувати комунікацію в громаді?
  • Які ознаки ефективної комунікації?
  • Як вдало організувати Ярмарок здоров’я: про що свідчить практичний досвід?
  • Як розпочати роботу ЦПМСД з цільовими групами населення?
  • У чому полягають завдання керівника щодо комунікації в громаді?

Побудову нових відносин з пацієнтами необхідно фокусувати на принципі “Саме здоров’я, а не хвороба – у центрі уваги сімейного лікаря”. Потрібно налагодити роботу з цільовими групами населення (які мають подібні стани здоров’я), крок за кроком створювати систему, у якій відповідальність за здоров’я – спільна, допомагати пацієнтам розвивати навички збереження свого здоров’я.

Серед заходів для населення варто виділити організацію Ярмарку Здоров’я, Днів Здоров’я, Шкіл Пацієнта. Організувати у себе успішний Ярмарок Здоров’я набагато легше з покроковими рекомендаціями, якими ми з Вами ділимося (на основі нашого досвіду) в методичному посібнику.

Вибір пацієнта – основа успіху ЦПМСД, тому системне отримання зворотного зв’язку від пацієнтів стає запорукою успішного розвитку ЦПМСД. Можна використовувати різні інструменти. Один з найбільш відомих інструментів – опитувальник EUROPEP, який було застосовано у 20 країнах, опис можна знайти за посиланням.

Важливим джерелом інвестицій в медичний заклад стають громади, запорукою надходження інвестицій є партнерські відносини закладу не тільки з адміністрацією громади, але й з депутатським корпусом, бізнес-колами, громадськими активістами; громада (в широкому значенні) може бути також і джерелом людського капіталу.

Залучення активних громадян, небайдужих до питань здоров’я, залучення бізнесу, громадських організацій можливо за допомогою створення Опікунських рад. Практичний досвід та рекомендації зі створення Опікунських рад можна знайти в методичному посібнику “Опікунська та спостережна ради медичного закладу: навіщо та як створити”.