вул. Скрипника, 14а, Харків, Харківська обл., Україна, 61057
Сімейним лікарям

Медична реформа почалася з первинної медицини, адже саме на ній тримається система медичних послуг в європейських країнах. Практики сімейного лікаря наближені до пацієнта, забезпечуючи доступність послуг. Сімейні лікарі (терапевти, педіатри) забезпечують комфортний вхід людини в систему охорони здоров’я, представляючи її інтереси на всіх рівнях системи охорони здоров’я. Сімейні лікарі обслуговують родину, з урахуванням середовища, в якому мешкає пацієнт. Сімейний лікар, перш за все, опікується здоров’ям, а не лікуванням пацієнта.

Положення про надання первинної медичної допомоги вводить низку нових термінів, зокрема:

 • надавач ПМД – заклад охорони здоров’я будь-якої організаційно-правової форми;
 • лікар з надання ПМД – професіонал у галузі лікувальної справи (лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-педіатр, лікар-терапевт);
 • команда з надання ПМД – група медичних працівників…, що складається не менше ніж з одного лікаря з надання ПМД та не менше ніж з одного фахівця (сестра медична ЗПСМ, акушерка, фельдшер тощо);
 • практика ПМД – лікар з надання ПМД та особи, які його обрали;
 • обсяг практики ПМД – кількість осіб, які здійснили своє право на вільний вибір лікаря;
 • групова практика ПМД – команда з надання ПМД, до складу якої входять два або більше лікарів з надання ПМД.

Медична реформа створює чисельні переваги для лікарів-надавачів послуг первинної медичної допомоги, які хочуть розвиватись та будувати свою практику на засадах орієнтації на клієнта та європейської доказової медицини, зокрема:

 • підвищення престижу професії сімейного лікаря;
 • можливість формувати свою практику та бути автономним в прийнятті рішень (адже навіть при роботі в ЦПМСД лікар отримує зовсім інший статус – людини, що приносить в організацію гроші);
 • можливість сформувати власну незалежну практику на базі зареєстрованого статусу фізичної особи-підприємця;
 • можливість заробляти гроші пропорційно обсягу практики (адже й навантаження);
 • можливість працювати за європейськими протоколами;
 • можливість розвиватись, використовуючи самостійно обраних постачальників послуг.

Проте, для того, щоб бути успішним в новій системі, лікар-надавач ПМД також має змінити звичні форми роботи:

 • свідоме ставлення до формування своєї практики: робота з цільовими групами, активна комунікація з пацієнтами, участь в масових заходах;
 • обрахунок бюджету практики: необхідно прорахувати кількість надходжень та витрат на практику за умов різних сценаріїв підписної кампанії, основа успіху – перевищення надходжень над витратами;
 • побудова системи сервісу на рівні практики: впровадження стандартів поведінки для себе та середнього медичного персоналу, постійне навчання та зворотний зв’язок, винагородження сервісної поведінки;
 • формування проактивного способу комунікації з пацієнтами – не чекати, поки пацієнти прийдуть з хворобою, а працювати з групами ризику, пропагувати здорові звички тощо,
 • планування власного професійного розвитку та розвитку практики.