вул. Скрипника, 14а, Харків, Харківська обл., Україна, 61057
Створюємо стратегію

Медична реформа створює передумови для зміни закладів, але не змінює їх самі (детальніше про це – в статті Чи є життя після автономізації? або Медична реформа 2.0 та завдання для лідерів змін). Тільки запровадження стратегічного підходу до управління закладами дає змогу докорінно змінити ситуацію, підвисивши якість медичної послуги та сервіс. Саме стратегічний план є основною діяльності автономної організації.

Стратегічне планування за визначенням Пітера Друкера – це безперервний процес прийняття систематичних рішень з урахуванням прогнозу їх впливу на майбутнє організації, проведення систематичних заходів з реалізації цих рішень та відслідковування результатів заходів шляхом організації систематичного зворотного зв’язку.

Стратегічний план організації включає наступні компоненти:

  • місія – сенс існування та призначення організації;
  • візія– бажане майбутнє організації через 3 роки (оптимальний горизонт планування), відображає не тільки внутрішній стан, але й зміни в середовищі за умов успішної реалізації місії;
  • стратегія – шляхи реалізації візії з урахуванням поточних сильних та слабких сторін організації, а також особливостей навколишнього середовища;
  • стратегічні цілі – шляхи вимірювання реалізації стратегій, адже тим, що ми не вимірюємо, не можемо керувати (аксіома менеджменту);
  • організаційна структура – відображення основних структурних підрозділів та посад в організації, прив’язане до стратегії;
  • план – створюєтьсяплан на 3 роки, де розписується реалізація стратегічних ініціатив (крок планування – рік), а також більш детальний план наступний на рік (крок планування – місяць);
  • бюджет – похідним від плану на рік є бюджет розвитку, разом із бюджетом операційних витратутворює річний бюджет організації.

Створення стратегії триває 2-3 місяці і складається з десятка високоструктурованих зустрічей та підготовчої роботи між ними. Ми допомагаємо медичним організаціям організувати та провести зустрічі а також налагодити процес впровадження та контролю стратегічного плану.

Приклад стратегії закладу первинної медичної допомоги.